Skip to content
Sections
>> Trisquel >> 软件包 >> etiona >> 源代码 >> misc >> poppler-data
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]

源码包: poppler-data (0.4.8-2)

poppler-data 的相关链接

Trisquel 的资源:

维护者:

Original Maintainer:

  • Hideki Yamane

外部的资源:

  • 主页 [poppler.freedesktop.org]
本源码包构建了以下这些二进制包:
poppler-data
encoding data for the poppler PDF rendering library

其他与 poppler-data 有关的软件包

  • 完整构建时刻依赖
  • 单独构建时刻依赖
  • adep: debhelper (>= 10)
    helper programs for debian/rules

Download poppler-data

文件大小(单位: kB)MD5 校验码
poppler-data_0.4.8-2.dsc 2.3 kB 956b253bc413f334c5627b63ac287ffa
poppler-data_0.4.8.orig-ai0.tar.gz 3.4 kB ec5bcaa2cd9df4f049929d6feb78c26f
poppler-data_0.4.8.orig-from-ghostscript.tar.xz 2.3 kB ab2cfd95ff000cea30bde78027667f3d
poppler-data_0.4.8.orig.tar.gz 4,111.2 kB 00f8989c804de84af0ba2ea629949980
poppler-data_0.4.8-2.debian.tar.xz 19.1 kB 5f26273b4f9a3a08bf180b3cc2081fae