Skip to content
Sections
>> Trisquel >> 软件包 >> aramo >> 源代码 >> misc >> poppler-data
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]

源码包: poppler-data (0.4.11-1)

poppler-data 的相关链接

Trisquel 的资源:

维护者:

Original Maintainer:

  • Hideki Yamane

外部的资源:

  • 主页 [poppler.freedesktop.org]
本源码包构建了以下这些二进制包:
poppler-data
encoding data for the poppler PDF rendering library

其他与 poppler-data 有关的软件包

  • 完整构建时刻依赖
  • 单独构建时刻依赖
  • adep: debhelper-compat (= 13)
    软件包暂时不可用

Download poppler-data

文件大小(单位: kB)MD5 校验码
poppler-data_0.4.11-1.dsc 2.4 kB e0814f38478b92b85929b21043529e61
poppler-data_0.4.11.orig-ai0.tar.gz 3.4 kB ec5bcaa2cd9df4f049929d6feb78c26f
poppler-data_0.4.11.orig-from-ghostscript.tar.xz 2.3 kB ab2cfd95ff000cea30bde78027667f3d
poppler-data_0.4.11.orig.tar.gz 4,391.9 kB 506eeed773f3ed8684d8c45961c025d4
poppler-data_0.4.11-1.debian.tar.xz 19.2 kB e02dd5db02c46ba73783f9179855c488
Debian 软件包源码仓库(VCS: Git)
https://salsa.debian.org/debian/poppler-data.git
Debian 软件包源码仓库(可在线浏览)
https://salsa.debian.org/debian/poppler-data