Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> aramo >> devel >> uranium-tools
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]
[ Källkod: uranium  ]

Paket: uranium-tools (4.13.0-1)

application framework for Cura (development tools)

Uranium is a Python framework for building 3D printing related applications.

It is mainly used by Cura.

This package contains related development tools and cmake scripts.

Hämta uranium-tools

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 19,8 kbyte81 kbyte [filförteckning]