Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Balíky >> aramo-backports >> Index
aramo  ] [  aramo-updates  ] [  aramo-security  ] [  aramo-backports  ] [  nabia  ] [  nabia-updates  ] [  nabia-security  ] [  nabia-backports  ] [  etiona  ] [  etiona-updates  ] [  etiona-security  ] [  etiona-backports  ]

Zoznam sekcií v „aramo-backports“

Nástroje na správu
Nástroje na správu zdrojov systému, používateľských účtov atď.
Databázy
Databázové servery a klienti.
Ladiace balíky
Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných knižníc.
Vývoj
Nástroje na vývoj, kompilátory, vývojové prostredia, knižnice atď.
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Editory
Softvér na úpravu súborov. Programovacie prostredia.
Písma
Balíky písiem.
Hry
Programy, s ktorými môžete po všetkom tomto nastavovaní stráviť peknú chvíľku.
GNOME
Pracovné prostredie GNOME, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
Grafika
Editort, prehliadače, konvertory... Všetky nástroje umelcov.
Java
Všetko týkajúce sa jazyka Java.
KDE
Pracovné prostredie KDE, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Jazykové sady
Podpora lokalizácie veľkých balíkov softvéru.
Matematika
Matematický softvér.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Počítačové siete
Démoni a klienti na pripojenie vášho systému k okolitému svetu.
Staré knižnice
Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými aplikáciami.
Python
Všetko týkajúce sa jazyka Python, interpretovaného interaktívneho objektovo orientovaného jazyka.
Zvuk
Nástroje na prácu so zvukom: mixéry, programy na záznam, prehrávače CD atď.
Spracovanie textu
Nástroje na formátovanie a tlačenie textových dokumentov.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Video
Prehliadače, editory a nástroje na nahrávanie a streamovanie videa.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
Webový softvér
Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď.

Všetky balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)