Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Szukano pakietów których nazwy zawierają libextutils-makemaker-dist-zilla-develop-perl w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 1.

Dokładne dopasowania

Pakiet libextutils-makemaker-dist-zilla-develop-perl

  • aramo (perl): Perl module creating bare-bones Makefile.PL files for use with dzil
    0.03-2: all
  • nabia (perl): Perl module creating bare-bones Makefile.PL files for use with dzil
    0.03-2: all