Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат tcl-tclex в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 1 пакета.

Точни попадения

Пакет tcl-tclex

  • aramo (interpreters): Lexical analyzer generator for Tcl
    1.2a1-17: amd64 arm64 armhf ppc64el
  • nabia (interpreters): Lexical analyzer generator for Tcl
    1.2a1-17: amd64 armhf
  • etiona (interpreters): Lexical analyzer generator for Tcl
    1.2a1-16: amd64 i386