Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lua5.1 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 11 пакета.

Точни попадения

Пакет lua5.1

 • aramo (interpreters): Simple, extensible, embeddable programming language
  5.1.5-8.1build4: amd64 arm64 armhf i386 ppc64el
 • nabia (interpreters): Simple, extensible, embeddable programming language
  5.1.5-8.1build4: amd64 armhf
 • etiona (interpreters): Simple, extensible, embeddable programming language
  5.1.5-8.1build2: amd64 i386

Други резултати

Пакет liblua5.1-0

 • aramo (libs): Shared library for the Lua interpreter version 5.1
  5.1.5-8.1build4: amd64 arm64 armhf i386 ppc64el
 • nabia (libs): Shared library for the Lua interpreter version 5.1
  5.1.5-8.1build4: amd64 armhf
 • etiona (libs): Shared library for the Lua interpreter version 5.1
  5.1.5-8.1build2: amd64 i386

Пакет liblua5.1-0-dbg

 • aramo (libs): Debug symbols for the Lua shared library interpreter
  5.1.5-8.1build4: amd64 arm64 armhf i386 ppc64el
 • nabia (libs): Debug symbols for the Lua shared library interpreter
  5.1.5-8.1build4: amd64 armhf
 • etiona (libs): Debug symbols for the Lua shared library interpreter
  5.1.5-8.1build2: amd64 i386

Пакет liblua5.1-0-dev

 • aramo (libdevel): Development files for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build4: amd64 arm64 armhf i386 ppc64el
 • nabia (libdevel): Development files for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build4: amd64 armhf
 • etiona (libdevel): Development files for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build2: amd64 i386

Пакет liblua5.1-bitop-dev

 • aramo (libdevel): Transitional package for lua-bitop-dev
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop-dev
 • nabia (libdevel): Transitional package for lua-bitop-dev
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop-dev
 • etiona (libdevel): Transitional package for lua-bitop-dev
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop-dev

Пакет liblua5.1-bitop0

 • aramo (interpreters): Transitional package for lua-bitop
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop
 • nabia (interpreters): Transitional package for lua-bitop
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop
 • etiona (interpreters): Transitional package for lua-bitop
  1.0.2-5: all
  предлаган също и от: lua-bitop

Пакет liblua5.1-luacsnd

 • aramo (sound): Lua bindings for the Csound API (transitional package)
  1:6.17.0~dfsg-3ubuntu1: amd64 arm64 armhf ppc64el
  предлаган също и от: lua-luacsnd6
 • nabia (sound): Lua bindings for the Csound API
  1:6.13.0~dfsg-3build2: amd64 armhf
 • etiona (sound): Lua bindings for the Csound API
  1:6.10.0~dfsg-1: amd64 i386
 • etiona-updates (sound): Lua bindings for the Csound API
  1:6.13.0~dfsg-3build2+9.0trisquel2: amd64 i386
 • etiona-backports (sound): Lua bindings for the Csound API
  1:6.13.0~dfsg-3build2+9.0trisquel1: amd64 i386

Пакет lua5.1-doc

 • aramo (doc): Documentation for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build4: all
  предлаган също и от: lua-doc
 • nabia (doc): Documentation for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build4: all
  предлаган също и от: lua-doc
 • etiona (doc): Documentation for the Lua language version 5.1
  5.1.5-8.1build2: all
  предлаган също и от: lua-doc

Пакет lua5.1-policy

 • aramo (doc): Lua 5.1 Debian policy
  33+nmu1: all
 • nabia (doc): Lua 5.1 Debian policy
  33: all
 • etiona (doc): Lua 5.1 Debian policy
  33: all

Пакет lua5.1-policy-dev

 • aramo (devel): Lua 5.1 Debian policy - template and scripts
  33+nmu1: all
 • nabia (devel): Lua 5.1 Debian policy - template and scripts
  33: all
 • etiona (devel): Lua 5.1 Debian policy - template and scripts
  33: all

Пакет uwsgi-plugin-lua5.1

 • aramo (web): Lua WSAPI plugin for uWSGI (Lua 5.1)
  2.0.20-4: amd64 arm64 armhf ppc64el
 • nabia (web): Lua WSAPI plugin for uWSGI (Lua 5.1)
  2.0.18-11ubuntu1: amd64 armhf
 • etiona (web): Lua WSAPI plugin for uWSGI (Lua 5.1)
  2.0.15-10.2ubuntu2: amd64 i386
 • etiona-updates (web): Lua WSAPI plugin for uWSGI (Lua 5.1)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386
 • etiona-security (web): Lua WSAPI plugin for uWSGI (Lua 5.1)
  2.0.15-10.2ubuntu2.2: amd64 i386