Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Пакети >> Резултат от търсенето на пакети

Search in specific suite: [aramo] [aramo-updates] [aramo-security] [aramo-backports] [nabia] [nabia-updates] [nabia-security] [nabia-backports] [etiona] [etiona-updates] [etiona-security] [etiona-backports]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [armhf] [arm64] [ppc64el]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libtext-mediawikiformat-perl в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) armhf. Намерени са 1 пакета.

Точни попадения

Пакет libtext-mediawikiformat-perl

  • aramo (perl): module that converts Mediawiki markup into other text formats
    1.04-2.1: all
  • nabia (perl): module that converts Mediawiki markup into other text formats
    1.04-2: all
  • etiona (perl): module that converts Mediawiki markup into other text formats
    1.04-2: all