Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Pakiety >> etiona-updates >> xfce

Pakiety oprogramowania w gałęzi "etiona-updates", Podsekcja xfce

libxfce4ui-common (4.13.4-1ubuntu1+9.0trisquel1)
common files for libxfce4ui
libxfce4ui-utils (4.13.4-1ubuntu1+9.0trisquel1)
Utility files for libxfce4ui
xfce4-session (4.12.1-3ubuntu3+9.0trisquel1)
Xfce4 Session Manager